Home

Stichting VOETJES VAN DE VLOER! heeft als doelstelling het aanbieden van regelmatig muzikaal vermaak aan bewoners van woonzorgcentra om daarmee een bijdrage te leveren aan het welzijn van kwetsbare ouderen.

Stichting VOETJES VAN DE VLOER! beoogt deze doelstelling te realiseren middels het vervullen van een platformfunctie tussen zorgorganisaties en musici, waarbij wordt ingezet op diversiteit en kwaliteit van het muzikale aanbod.